Som en del av samrådsunderlaget finns fotomontage från sju platser i och kring parken. Observera att fotomontagen är en illustration som ger en bild av hur stora verken kan komma att uppfattas och hur många verk som kan komma att synas från den angivna platsen. Det är inte en ”sann” bild av hur det kommer att se ut exakt. Fotomontagen är också framtagna utifrån en exempellayout.

Vy från Verkansjön
Vy från Gråtanliden
Vy från Sjulsmark-Brännåker
Vy från Lubbträsk
Vy från Långsjöby
Vy från Storumans slalombacke
Vy från Vojmån

<<< Tillbaka