Felanmälan
Felanmälan sker lämpligast via e-post, beskriv tydligt ditt ärende och ange kontaktuppgifter så att vi kan nå dig. Gäller det akuta ärenden så försök nå oss via telefon.
För hyresgäster i Falun finns Securitas till hjälp utanför arbetstid. Securitas kan då hjälpa dig med upplåsning. Telefonnummer finns i berörda trapphus.

Uppsägning
GHG godtar enbart skriftlig uppsägning (ej SMS). Din skriftliga uppsägning skall, om inget annat överenskommits, vara oss tillhanda sista vardagen i månaden senast kl. 16:00.

Angående störningar och hyresgästens åtaganden (utdrag ur 24§, 25§ i Hyreslagen)
Meddela oss om du upplever störningar i ditt boende. Antingen via telefon eller e-post. Är störningarna av allvarligare karaktär (fara för annans liv eller hälsa) bör du ringa 112.

24§
Hyresgästen skall under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör (Hyresgästens skyldigheter gäller också i gemensamma utrymmen som tex trapphus, hiss och tvättstuga). Han är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning.

25§ När hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas (störningar i boendet). Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Hyresgästen skall hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas av dem för vilka han svarar enligt 24 § första stycket.

Om det förekommer störningar i boendet, skall hyresvärden ge hyresgästen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör.

Andra stycket 25§ gäller inte om hyresvärden säger upp hyresavtalet med anledning av att störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning (särskilt allvarliga störningar i boendet)

Angående flyttstädning.
Vi rekommenderar alltid hyresgäster att använda sig av städfirma vid flyttstädning. En flyttstädning är ett omfattande jobb som man lätt underskattar. Vill du ändå städa själv så finns en pdf med några användbara tips.

PDF: Att tänka på vid flyttstädning!