2016-08-22 GHG-koncernen och Siemens i tekniskt samarbete.

GHG-koncernen och Siemens har i augusti 2016 tecknat ett avtal om tekniskt samarbete. Det innebär att Siemens kommer att medverka i det fortsatta projektet. Från GHG-koncernens sida är det mycket glädjande att Siemens visat intresse för vårt projekt och att Siemens samlade kompetens kommer projektet tillgodo, vilket naturligtvis ytterligare stärker vårt projekt.

Om Siemens
Siemens är ett globalt företag som arbetar med innovativa lösningar för intelligent infrastruktur, hållbar energiteknik, effektiv produktion samt hälso- och sjukvård genom elektrifiering, automation och digitalisering. Under verksamhetsåret 2015 omsatte bolaget omkring 76 miljarder euro och hade 348 000 anställda i över 200 länder. I Sverige har Siemens funnits sedan 1893 och har cirka 4 200 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Upplands Väsby. Det senaste affärsåret (2015) var omsättningen för Siemens i Sverige ca 19 miljarder kronor.

Wind Power and Renewables Division är en ledande leverantör av pålitliga, miljövänliga och kostnadseffektiva förnybara energilösningar. Att sänka kostnaderna för vindkraft är ett av våra nyckelmål i vår strävan att göra förnybar energi lika konkurrenskraftig som konventionella energikällor.

Siemens tillhandahåller mycket pålitliga och kostnadseffektiva vindturbiner och erbjuder därmed lösningar som uppfyller både verksamhets- och miljökrav. Siemens har installerat över 25 000 megawatt med vindkraft och våra vindkraftlösningar levererar ren, förnybar energi från offshore- och onshore-installationer världen över. I Sverige har Siemens installerat 476 vindkraftverk på 25 vindkraftsparker runt om i landet.

2015-05-23 Nu finns presentation av projektet att ladda ner

Torsdagen den 21 april 2016 kl. 18.00-20.00 hölls en presentation av projektet på Järjagården i Storseleby.
Information om samrådsmötet för allmänheten samt information om projektet finns nu samlat på vår samråds-sida, klicka här!

<<< Tillbaka