Asfaltering av innergård v. 38/39

asfaltering

2015-09-10

Asfaltering av innergården på Svärdsjögatan 3 kommer att ske under slutet på vecka 38 och början på vecka 39

Vi har tagit beslut om att asfaltera innergården på fastigheten Lagmannen 6. Under pågående markarbete kommer innergården att stundtals vara avspärrad för biltrafik.