GHG-koncernen och Siemens i tekniskt samarbete

2016-08-22

GHG-koncernen och Siemens har i augusti 2016 tecknat ett avtal om tekniskt samarbete. Det innebär att Siemens kommer att medverka i det fortsatta projektet.

GHG-koncernen och Siemens har i augusti 2016 tecknat ett avtal om tekniskt samarbete. Det innebär att Siemens kommer att medverka i det fortsatta projektet. Från GHG-koncernens sida är det mycket glädjande att Siemens visat intresse för vårt projekt och att Siemens samlade kompetens kommer projektet tillgodo, vilket naturligtvis ytterligare stärker vårt projekt.