Om GHG

GHG består av GHG Bostäder AB som är moderbolag i en koncern med helägda dotterbolagen:

  • GHG Bostäder i Falun AB 556537-9293
  • GHG Knoppen AB 556824-2100
  • GHG Förvaltning AB 556158-7360
  • GHG Livs AB 556539-6594
  • GHG Wind AB 556841-0186

Bolagets säte är Falun där även huvudkontoret finns. Bolagets huvudsakliga verksamhet är att äga och förvalta fastigheter och skog samt exploatering av vindkraft.