Vindkraftsprojektet Gråtanliden/Västra Sjulsberget

GHG Wind AB undersöker möjligheten att anlägga en vindkraftspark inom ett område vid Gråtanliden och Västra Sjulsberget som ligger i Vilhelmina och Storuman kommun, Västerbottens län. Projektet omfattar ett vindfångstområde för upp till ca 200 vindkraftverk. Vindmätning har har skett i området sedan 2009.
Området består av skogslandskap, har god potential för vindkraftsproduktion och få närboende. Förutsättningarna för en anläggning i området har undersökts utifrån vindegenskaper och undersökningar pågår också för att utreda bland annat natur- och kulturvärden.