Vindkraft

vindkraft

Vindkraftsprojektet Gråtanliden/Västra Sjulsberget

GHG Wind AB undersöker möjligheten att anlägga en vindkraftspark inom ett område vid Gråtanliden och Västra Sjulsberget som ligger i Vilhelmina och Storuman kommun, Västerbottens län. Projektet omfattar ett vindfångstområde för upp till ca 200 vindkraftverk. Vindmätning har har skett i området sedan 2009.

Området består av skogslandskap, har god potential för vindkraftsproduktion och få närboende. Förutsättningarna för en anläggning i området har undersökts utifrån vindegenskaper och undersökningar pågår också för att utreda bland annat natur- och kulturvärden.

Samråd

Torsdagen den 21 april 2016 kl. 18.00-20.00 hölls en presentation av projektet på Järjagården i Storseleby.
Information om samrådsmötet för allmänheten, information om projektet samt hur du gör om du vill lämna synpunkter finns i de dokument som finns länkade nedan.

Samrådsunderlag

Fotomontage

Inbjudan till allmänheten

Presentation samrådsmöte 2016-04-21

Filerna är i pdf-format. Klicka här för att ladda ner och installera Acrobat Reader.